Walsall dating agency speed dating tacoma wa

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke generelle lover og regler som gjelder på området, før vi tar for oss en del enkeltemner mer detaljert i de påfølgende artiklene.

Enhver virksomhet har anledning til å be om å få personnummeret til jobbsøkere og ansatte.

Det er lovlig at virksomheten sjekker når ansatte kommer og går fra jobb. ved å kreve at du sveiper et kort ved døra, eventuelt med egne koder for hvorfor du forlater arbeidsplassen.

Om det du tror bare er et nøkkelkort også brukes til slik registrering, må du samtykke til dette.

Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal tilintetgjøres. Utgangspunktet er at nødvendighetskravet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet.

Det er imidlertid svært få jobber hvor slike spørsmål kan sies å være viktige for arbeidsoppgavene som inngår i stillingen.

Det er heller ikke lov å spørre om graviditet og en person er fagorganisert eller ikke.

Virksomheten kan bare kreve helsekontroll når: Arbeidsgiveren kan kreve at du tar en personlighetstest hvis testen gjennomføres anonymt, slik at den ikke kan knyttes til deg.

Hvis testen ikke skjer anonymt, må arbeidsgiver vise at det er saklig behov for testen og at resultatet ikke lagres lenger enn behovet tilsier.

Leave a Reply